510 407 431
biuro@ochronadanych.info

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.

W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Panem Markiem Święckim
tel. +48 510 407 431 | e-mail. biuro@ochronadanych.info

Nadchodzące szkolenia wg województw

Ładowanie Wydarzenia

« Wszyskie Wydarzenia

 • To event minęło.

NOWE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – jakie zmiany czekają nas po 25 maja 2018 r.? Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

19 grudnia 2017 godz.09:00 - 15:00

420zł + VAT

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowymi przepisami – pod kątem prawnym, informatycznym, ale i organizacyjno-technicznym. Dzięki temu szkoleniu dowiesz się, jakie zmiany nas czekają i jak się na nie przygotować. Dowiesz się również jakie są założenia projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz pierwszych wytycznych do przepisów RODO.

Z uwagi na to, że zmiany są przedstawiane i porównywane w kontekście obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, szkolenie jest dedykowane dla osób posiadających już wiedzę  na temat ochrony danych osobowych.

Szkolenie z europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych adresowane jest do osób chcących poszerzyć swoją wiedzę  na temat najważniejszych zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych, nowej roli inspektora ochrony danych oraz nowych zadań i uprawnień GIODO/PUODO.

Ponadto udział w szkoleniu zapewni osobom w nim uczestniczącym zrealizowanie obowiązku wynikającego z przepisów UODO tj. obowiązku zapoznania  z przepisami o ochronie danych osobowych!

Główne zalety naszego szkolenia:

 • skupienie się na konkretach – przekażemy Ci praktyczną wiedzę umożliwiającą samodzielne pełnie funkcji ABI (INSPEKTORA po zmianach),
 • poszkoleniowe wsparcie – możesz liczyć na naszą wiedzę i doświadczenie także po ukończeniu kursu. Dajemy Ci wsparcie bezpłatnych konsultacji do wykorzystania w dowolnej formie (mail, telefon, Skype, mail) w ciągu 6 miesięcy od uczestnictwa w kursie,
 • NOWOŚĆ!Rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych– zaprezentujemy Ci najważniejsze zmiany oraz porady jak rozpocząć proces adaptacji do nowych regulacji,
 • praktyczny charakter kursu – nasz trener sprawuje funkcję ABI u klientów z różnych branż. Dlatego podczas szkolenia nie teoretyzujemy – każdy przepis prawa konfrontujemy z praktyką i oferujemy Ci rozwiązania, a nie kolejne wątpliwości,
 • Atrakcyjna forma przekazywania wiedzy – bardzo skutecznie tłumaczymy z języka prawniczego na język „ludzki”. Prezentację opieramy na życiowych i praktycznych przykładach. Stosujemy nowoczesne formy prezentacji. Nawiązujemy żywy kontakt z uczestnikami. Nadajemy szkoleniu formę dialogu z uczestnikami.
 • certyfikat– po szkoleniu otrzymasz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie. Certyfikat jest jedną z podstaw do legitymowania się przez ABI odpowiednią wiedzą z zakresu ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 39a znowelizowanej ustawy,
 • wzory dokumentacji – otrzymasz wzory prawem wymaganej dokumentacji. Otrzymasz: Politykę bezpieczeństwa, Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi, klauzule informacyjne, umowy powierzenia, upoważnienia, klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych, Jawny Rejestr Zbiorów ABI, szkolenie dla pracowników w formie prezentacji, formularz zgłoszenia oraz odwołania ABI i ASI, wykaz obowiązków ABI, sprawozdanie, plan sprawdzeń.

Uczestnicy warsztatów otrzymają w formie elektronicznej wszystkie nowe, niezbędne wzory prawem wymaganej dokumentacji oraz wzory planu sprawdzeń,  sprawozdań, wewnętrznego rejestru, przykładowe wystąpienia GIODO do ABI-ego i wielu innych.

Kto poprowadzi szkolenie?

Rafał Andrzejewski  prawnik, audytor, trener i wykładowca na licznych seminariach ( w tym w debatach z udziałem GIODO), szkoleniach otwartych i zamkniętych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Konsultant wiodących kancelarii prawnych, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych  w różnych podmiotach. Jest cenionym konsultantem ds. ochrony danych osobowych  w uczelniach, jednostkach administracji placówkach oświatowych i medycznych.   Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Sposób przekazywania wiedzy w czasie szkoleń i jakość praktycznych wskazówek cieszą się bardzo dużym uznaniem.

PROGRAM:

 1. WPROWADZENIE
  • Dlaczego ochrona danych osobowych jest ważna? – krótka historia i przyczyny wprowadzenia uregulowań prawnych związanych z ochroną danych osobowych
  • Jak kształtował się proces reformy ochrony danych osobowych w UE?
  • RODO – na jakim etapie wdrożenia unijnych przepisów jesteśmy i do czego dążymy?
  • UODO a RODO – co czeka przepisy krajowe (UODO i akty wykonawcze) po 25 maja 2018 r. (zastosowanie RODO)
  • Pozycja prawna ABI w organizacji
 2. PODSTAWOWE POJĘCIA
  • Jak UODO definiuje kluczowe terminy (przypomnienie)?
   • podstawy i terminologia według UODO
  • Jak podstawowe pojęcia i terminy definiuje RODO?
   • zmiany w podstawowych definicjach
   • nowe definicje i terminy w RODO
   • Inspektor Ochrony Danych (IOD) vs. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI): podobieństwa i różnice
  • Na czym polega pseudonimizacja?
  • Co to jest przenoszenie danych według RODO?
  • Przesłanki legalności przetwarzania danych według RODO
  • Zasady przetwarzania danych według RODO
 3. UMOWY POWIERZENIA A PRAWO DO KONTROLI PROCESORA TERAZ I W RODO
 4. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY TERAZ I WEDŁUG RODO
 5. ZAPEWNIENIA ZAPOZNANIA OSÓB PRZETWARZAJĄCYCH DANE OSOBOWE Z PRZEPISAMI-ŚWIADOMOŚĆ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  • Według UODO (przypomnienie):
   • Ustawowy obowiązek zapoznania z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych
   • Rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w organizowaniu szkoleń i podnoszeniu świadomości
  • Według RODO:
   • Szkolenia organizowane przez Inspektora Ochrony Danych (IOD)
   • Budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności
   • Privacy by default, privacy by design: udział IOD już na etapie planowania rozwiązań związanych z przetwarzaniem danych, świadomość roli IOD w organizacji
 6. ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE
  • Zabezpieczenia według UODO  (przypomnienie):
   • zabezpieczenia techniczne: IT oraz fizyczne
   • zabezpieczenia organizacyjne: polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania, wyznaczenie ABI i Administratora Systemów Informatycznych (ASI)
   • upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
  • Zabezpieczenia według RODO:
   • zabezpieczenia organizacyjne (polityki bezpieczeństwa, wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych)
   • ocena skutków dla ochrony danych
   • zabezpieczenia IT według wewnętrznych polityk lub wytycznych regulatora
   • deregulacja na rzecz regulatorów oraz EROD. Regulator wydaje zalecenia i wzory dobrych praktyk upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
   • certyfikacja i kodeksy postępowania
   • rejestrowanie czynności przetwarzania
 7. NOWE UJĘCIE OBOWIĄZKÓW PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH DANE OSOBOWE
  • porównanie dotychczasowych obowiązków administratorów danych z obowiązkami wynikającymi z przepisów nowego rozporządzenia
  • analiza poszczególnych obowiązków administratorów danych, w tym:
   • rejestrowanie czynności przetwarzania
   • ocena skutków przetwarzania danych
   • projektowanie ochrony danych osobowych i domyślna ochrona danych osobowych
   • obowiązki informacyjne
   • obowiązek usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
   • zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych
  • obowiązki podmiotów przetwarzających dane
 8. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (dawniej ABI)
  • Wyznaczenie Inspektora ochrony danych (Data Protection Officer „DPO”).
  • Czy wyznaczenie Inspektora ochrony danych osobowych jest obowiązkowe? Kto musi wyznaczyć inspektora a kto nie?
  • Wyznaczenie Inspektora ochrony danych osobowych dla grupy przedsiębiorstw.
  • Wymagania dla kandydatów na stanowisko Inspektora ochrony danych osobowych.
  • Podstawy zatrudnienia Inspektora ochrony danych osobowych i gwarancje trwałości stosunku prawnego.
  • Status Inspektora ochrony danych:
   • Niezależność ,
   • Podległość kierownictwu ADO,
   • Tajemnica zawodowa.
  • Zadania Inspektora ochrony danych:
   • Informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów prawa,
   • Nadzór nad przestrzegania przepisów prawa,
   • Szkolenia
   • Audyty
   • Współpraca z organem nadzorczym
   • Pełnie funkcji punktu kontaktowego
   • Konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danych
  • Odpowiedzialność Inspektora ochrony danych.
  • Różnice i podobieństwa pomiędzy Inspektorem ochrony danych a Administratorem bezpieczeństwa informacji.
 9. ALTERNATYWA: POWOŁANIE INNEJ FUNKCJI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH NP. PEŁNOMOCNIKA LUB KOORDYNATORA DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 10. SANKCJE WEDŁUG RODO
 11. KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z TRENEREM

Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej wszystkie nowe, niezbędne wzory prawem wymaganej dokumentacji oraz wzory planu sprawdzeń,  sprawozdań, wewnętrznego rejestru, przykładowe wystąpienia GIODO do ABI-ego i wielu innych.

Imię i nazwisko uczestnika (wymagane)

Stanowisko służbowe (wymagane)

Email (wymagane)

Telefon kontaktowy(wymagane)

Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.

Osoby dodatkowe

Dane do wystawienia faktury

Nabywca (wymagane)

Adres(wymagane)

NIP (wymagane)

Odbiorca (wymagane)

Adres(wymagane)

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez COGNITIO s.c. jest finansowany ze środków publicznych lub samorządowych w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy

Informacje organizacyjne:

1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 501 896 074, 510 407 431, 602 282 247 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

Akceptuję ww. warunki udziału w szkoleniu.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od COGNITIO s.c. informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez osoby zgody na przetwarzanie danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia marketingu. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Szczegóły

Data:
19 grudnia 2017
Czas:
09:00 - 15:00
Koszt:
420zł + VAT
Wydarzenie Category:

Miejsce

Łódź
Hotel Ambasador Chojny Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 8
Łódź,
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
501 896 074 / 510 407 431
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl