510 407 431
biuro@ochronadanych.info

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.

W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Panem Markiem Święckim
tel. +48 510 407 431 | e-mail. biuro@ochronadanych.info

Nadchodzące szkolenia wg województw

Ładowanie Wydarzenia

« Wszyskie Wydarzenia

  • To event minęło.

Nowoczesny sekretariat z ochroną danych osobowych

Styczeń 16 godz.10:00 - 15:00

355zł +VAT

ADRESACI :
Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów i pracowników zatrudnionych na stanowiskach asystentka zarządu, kierownik sekretariatu lub sekretarka. Stanowiska te wymagają nie tylko rozwoju kompetencji osobistych. Dobrze zorganizowany sekretariat to nie tylko wizerunek firmy, ale przede wszystkim centrum informacji i zarządzania czasem.

PROWADZĄCY :
LESZEK MALINOWSKI – Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych w Wyżej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Certyfikowany trener biznesu. Specjalista ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych, na co dzień zajmujący się wdrażaniem polityki bezpieczeństwa informacji i systemów zarządzania ochroną danych osobowych w różnego rodzaju firmach i instytucjach. Administrator Bezpieczeństwa Informacji realizujący usługi outsourcingowe w wielu podmiotach. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN ISO/IEC 27001:2014. Certyfikowany Menadżer Ryzyka w bezpieczeństwie informacji wg normy ISO/IEC 27001:2013 i PN ISO 31000:2012. Projekt manager dla wdrażania projektów z zakresu ochrony danych osobowych w podmiotach przetwarzających. Współpracownik kancelarii prawnych.
Współtwórca programów szkoleń dla kadr kierowniczych dla administracji państwowej. Specjalista w zakresie kompetencji kierowniczych. Wychowawca kilku pokoleń menedżerów służb państwowych. Współpracownik przodujących na rynku firm szkoleniowych. Pracował na stanowiskach kierowniczych w służbie zdrowia związanych z administracją oraz utrzymaniem technicznym. Asesor kompetencji zawodowych. Autor publikacji specjalistycznych z dziedziny etyki, dydaktyki, zarządzania i logistyki. Szkolenia opiera na wieloletnim doświadczeniu zdobytym na stanowiskach kierowniczych w administracji oraz służbie zdrowia. Współpracownik kancelarii prawnych.

W CZASIE SZKOLENIA DOWIECIE SIĘ :
– Jakie kompetencje powinna rozwijać sekretarka / asystent zarządu
– Jak zorganizować pracę sekretariatu
– Jakie narzędzia wspomagają pracę sekretariatu
– Ochrona informacji w sekretariacie
– Jak zorganizować spotkanie
– Jak prowadzić poprawną komunikację
– Dress code sekretarki i asystentki

Program szkolenia:

1. SEKRETARIAT ” SERCEM” FIRMY
– miejsce sekretariatu w strukturze organizacyjnej firmy
– rola sekretariatu w sprawnym funkcjonowaniu firmy
– zakres odpowiedzialności i kompetencji osób zarządzających sekretariatem-biurem
– wizerunek firmy a nowoczesny sekretariat

2. UMIEJĘTNOŚĆ ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ
– obieg oraz efektywne zarządzanie informacją
– sekretariat jako „centrum informacyjne” firmy
– ochrona informacji w firmie
– zasady udzielania informacji
– zarządzanie dokumentacją firmową

3. UMIEJĘTNOŚĆ SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ
– przekazywaniem informacji,
– sposoby zachęcania innych do kontaktu
– dopasowanie kanału komunikacyjnego do rozmówcy
– metody skutecznego informowania czyli słuchanie lub słyszenie

4. UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ROZMÓW TELEFONICZNYCH
– zasady obowiązujące w rozmowie telefonicznej
– znaczenie przygotowania
– najczęstsze błędy

5. ZARZĄDZANIE KORESPONDENCJĄ PRZYCHODZĄCĄ
– prezentacja istniejących systemów organizacji korespondencji przychodzącej
– instrukcja kancelaryjna o jaki stworzyć jednolity system zarządzania dokumentacją przychodzącą w firmie
– metody ewidencjonowania, znakowania i dekretacji korespondencji
– korespondencja elektroniczna

6. ETYKIETA W SEKRETARIACIE (Savoir-Vivre w biznesie)
– budowanie pozytywnego wizerunku własnego oraz firmy
– dress code
– kawa czy herbata
– organizacja spotkań i imprez firmowych

7. UMIEJĘTNOŚĆ SKUTECZNEGO PLANOWANIA I ORGANIZOWANIA PRACY
– zarządzanie czasem pracy w sekretariacie
– organizacja czasu pracy
– wspomaganie zarządzania sekretariatem
– sporządzanie ramowego planu dnia pracy swojego oraz przełożonych
– ustalanie hierarchii ważności zadań, czyli identyfikowanie priorytetów
– rozpoznanie i eliminacja „pożeraczy” czasu
– trudne sytuacje

Szkolenie oparte jest na praktycznych aspektach pracy sekretarki/ asystentki zarządu

– PREZENTACJE MULTIMEDIALNE
– PRZYKŁADY WYNIKAJĄCE Z AUDYTÓW
– ĆWICZENIA
– DYSKUSJE
– KONSULTACJE PO SZKOLENIU

Imię i nazwisko uczestnika (wymagane)

Stanowisko służbowe (wymagane)

Email (wymagane)

Telefon kontaktowy(wymagane)

Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.

Osoby dodatkowe

Dane do wystawienia faktury

Nabywca (wymagane)

Adres(wymagane)

NIP (wymagane)

Odbiorca (wymagane)

Adres(wymagane)

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez COGNITIO s.c. jest finansowany ze środków publicznych lub samorządowych w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy

Informacje organizacyjne:

1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 501 896 074, 510 407 431, 602 282 247 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

Akceptuję ww. warunki udziału w szkoleniu.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od COGNITIO s.c. informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez osoby zgody na przetwarzanie danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia marketingu. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Szczegóły

Data:
Styczeń 16
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355zł +VAT
Wydarzenie Category:

Miejsce

Wrocław, Centrum Szkoleniowe Europrofes,
Ofiar Oświęcimskich 17
Wrocław, dolnośląskie Polska
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
501 896 074 / 510 407 431
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl