510 407 431
biuro@ochronadanych.info

Przygotowanie dokumentacji na miarę

POMAGAMY STWORZYĆ PRAWEM WYMAGANĄ DOKUMENTACJĘ „na miarę

Jeżeli macie Państwo  problemy z przygotowaniem dokumentacji przetwarzania danych osobowych (polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, upoważnień, ewidencji upoważnień, umów powierzenia danych)  oferujemy usługi w tym zakresie.

Proponujemy pomoc na trzech poziomach:

  • weryfikacja bieżącej dokumentacji z naniesieniem uwag o błędach–poprawienie dokumentacji
  • opracowanie i wdrożenie prawem wymaganej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych 
  • definiowanie i rejestracja zbiorów w GIODO ( wypełnienie wniosku)

 

 

Klient otrzymuje finalnie „produkt” gotowy do wdrożenia ( Politykę bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym).

 

Dokumentacja jest opracowywana w szczegółowy sposób, aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie do profilu  działalności pod kątem przetwarzanych danych osobowych. Dedykowana dokumentacja wraz z wypełnieniem zapewnia

spełnienie wszystkich wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia do art 39a niniejszej ustawy i przepisów wykonawczych.

Dodatkowo oferujemy:

  • zgłaszanie/aktualizacja zbiorów danych osobowych w rejestrze GIODO
  •  stworzenie umowy powierzenia danych osobowych

Dokumentacja jest przygotowywana indywidualnie przy  udziale klienta, który musi udzielić wielu informacji i współpracować na każdym etapie tworzenia dokumentów.

 

Aby otrzymać od nas ofertę z dokładną wyceną outsourcingu ABI, prosimy o wypełnienie formularza:


1. Przyjęcie funkcji ABI2. Oferta kompleksowa ( audyt, dokumentacja, szkolenia, zgłoszenie do GIODO)3. Opinia prawna4a. Przygotowanie dokumentacji - poprawienie dokumentacji4b.Przygotowanie dokumentacji - opracowanie i wdrożenie prawem wymaganej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych4c.Przygotowanie dokumentacji - definiowanie i rejestracja zbiorów w GIODO ( wypełnienie wniosku)