510 407 431
biuro@ochronadanych.info

PRZYJĘCIE FUNKCJI ABI OUTSOURCING

ZEWNĘTRZNY ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (ABI)

Na czym polega outsourcing ABI?

Przekazują Państwo zespołowi ekspertów wszystkie obowiązki, wymienione po nowelizacji w art. 36a ust. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych, m.in. sprawozdawczość,  prowadzenie wewnętrznego jawnego rejestru, szkolenie pracowników, nadawanie i ewidencja upoważnień, opracowanie i aktualizacja dokumentacji.

Powierzenie wyspecjalizowanym osobom świadczenia funkcji zewnętrznego Administratora Bezpieczeństwa Informacji pozwoli Państwu na oszczędność kosztów i czasu oraz  gwarantuje opiekę opiekę prawną najwyższej jakości. Outsourcing ABI jest w pełni dopuszczalną przez GIODO, sprawdzoną i powszechnie praktykowaną usługą pozwalającą na odciążenie przedsiębiorstw i instytucji publicznych od obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.

Pełnienie funkcji (lub wsparcie) administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) powołanego na podstawie art. 36a i zgłoszonego do GIODO (outsourcing ABI)

Zakres zadań obejmuje:

 • Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • Nadzór nad opracowywaniem i aktualizacją dokumentacji dotyczącej danych osobowych i doskonalenia procesów przetwarzania danych osobowych w związku ze zmianami organizacyjnymi w firmie lub zmianami przepisów prawa.
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych wynikających z założeń przyjętych w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Przygotowanie wymaganej przepisami dokumentacji w zakresie ochrony danych.
  Skuteczne przeszkolenie  pracowników z zasadami ochrony danych osobowych.
 • Prowadzenie jawnego rejestru zbiorów danych osobowych przetwarzanych w organizacji wg ustalonych zasad.
 • Zgłaszanie zbiorów danych osobowych zawierających dane osobowe wrażliwe do rejestracji GIODO oraz ich aktualizacja.
 • Pomoc w kontaktach z biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Pomoc w sytuacji wystąpienia incydentów naruszenia ochrony danych osobowych.
 • Konsultacje z zakresu ochrony danych osobowych.

Bierzemy  na siebie wszystkie obowiązki związane z ochroną danych osobowych, a Państwo mogą skupić się na swojej głównej działalności

wykres-abi

 

Cena outsourcingu ABI

Cena usługi zależy od: liczby pracowników przetwarzających dane osobowe oraz liczby wykorzystywanych systemów informatycznych.

 

Aby otrzymać od nas ofertę z dokładną wyceną outsourcingu ABI, prosimy o wypełnienie formularza:


1. Przyjęcie funkcji ABI2. Oferta kompleksowa ( audyt, dokumentacja, szkolenia, zgłoszenie do GIODO)3. Opinia prawna4a. Przygotowanie dokumentacji - poprawienie dokumentacji4b.Przygotowanie dokumentacji - opracowanie i wdrożenie prawem wymaganej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych4c.Przygotowanie dokumentacji - definiowanie i rejestracja zbiorów w GIODO ( wypełnienie wniosku)